Ladda ner Intyg

Intyg om ideellt engagemang
I detta intyg finns utrymme att dokumentera personens förtroendeuppdrag, ledaruppdrag och andra uppdrag såsom t.ex. funktionärsuppdrag.
Ladda hem: Ideellt Intyg

Intyg om anställning i förening
Detta intyg kan användas som mall för dig som skall skriva intyg till föreningens anställda.
Ladda hem: Intyg Anstallning

Intyg om praktik i förening
Detta intyg kan användas som mall för dig som skall skriva intyg till föreningens praktikanter.
Ladda hem: Intyg Praktik

Vägledning till intyg
Här kan du hämta en vägledande mall för intygen.
Ladda hem: Ideellt Intyg Vägledning

Exempel på arbetsuppgifter
Här finns olika typer av arbetsuppgifter som ingår i de vanligaste förtroendeuppdrag i föreningar.
Ladda hem: Uppgiftsexempel ideella uppdrag