Vad är intyg.se

Här kan du hitta intyg till ideell förening

Här finns intygsmallar för ideellt engagemang, anställning och praktik i förening som kan laddas ner och fyllas i på dator eller för hand. Här finns även ett vägledningsdokument och ett uppgiftsexempel dokument för ideella uppdrag.

Det är fritt för dig som använder mallarna att anpassa dem efter dina behov och tips om hur du gör detta finns i vägledningen. Exempelvis finns i intygsmallarna ett avsnitt med utrymme för en bedömning av personens kompetens och färdigheter som kan ersättas med en ruta för personligt omdöme i fri text om du så önskar.

Här kan du hitta CV för ideellt engagemang

CVn för ideellt engagemang är tänkt som ett komplement till den vanliga CVn. Här finns även ett väglednings-/exempeldokument. I CVn kan du dokumentera styrelse-, ledar- och funktionärsuppdrag samt andra ideella engagemang som du anser är av betydelse för din kompetens. Det finns även utrymme för att beskriva vad du upplever att du lärt dig genom ditt ideella engagemang.

Det är fritt för dig som använder CVn att anpassa den efter dina behov och tips om detta finns i vägledningen.