Ideell CV

CVn för ideellt engagemang är tänkt som ett komplement till den vanliga CVn. Här finns även ett väglednings-/exempeldokument.

I CVn kan du dokumentera styrelse-, ledar- och funktionärsuppdrag samt andra ideella engagemang som du anser är av betydelse för din kompetens. Det finns även utrymme för att beskriva vad du upplever att du lärt dig genom ditt ideella engagemang.

Det är fritt för dig som använder CVn att anpassa den efter dina behov och tips om detta finns i vägledningen.

CVn för ideellt engagemang blev till med inspiration från den CV, ”For frivillig aktivitet”, som Norsk Musikråd Aust-Agder, Idrettens Studieforbund Aust-Agder och Aust-Agder Barne- og Ungdomsråd gjort inom ramen för det norska Realkompetanseprosjektet.

Ladda ner Ideella CV